แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

กรรมฐานมีหลากหลาย แต่หลักของการปฎิบัติมีเพียงหนึ่งเดียว โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า กรรมฐานนั้นมีหลากหลายตามความเหมาะสมของแต­่ละคน แต่หลักของการปฎิบัติที่ถูกนั้นมีเพียงหนึ­่งเดียว ( 6.16 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น