แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย04

ที่มา s2u7pakorn ratsameemontholนาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้ ตอนที่04

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น