แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

การภาวนาโดยการ ดูท้องพอง-ยุบ และ ภาวนาด้วยการดูจิตขั้นละเอียด โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ใน คลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนวิธีการภาวนา โดยการดูท้องพอง-ยุบ และด้วยการดูจิตขั้นละเอียด ตั้งแต่สมาธิจนถึงการเจริญปัญญา ( 3.49 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น