แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กระทู้พันทิป:อยากทราบความเป็นมาของราชสกุล วชิราลงกรณ์ และอยากทราบเรื่องราชองครักษ์พิเศษกับราชองครักษ์เวรแตกต่างกันยังไงหรอครับ

ที่มา Thai E-Newsที่มา กระทู้เว็บพันทิป

พอ ดีผมเห็น ราชกิจจานุเบกษา อันแรกมีการโปรดเกล้าฯ พันตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ (ตอนนี้เป็นพันเอกแล้ว )  เป็นราชองครักษ์เวร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และทรงโปรดเกล้าฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เป็นราชองครักษ์พิเศษ อันที่สอง พระราชทานเครื่องราชฯ พันเอก หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์  9 กรกฎาคม 2556

จึงอยากทราบความเป็นมาของราชสกุลวชิราลงกรณ์ของคุณสุธิดา กับอีกเรื่องที่อยากทราบคือ 
ราชองครักษ์พิเศษกับราชองครักษ์เวรแตกต่างกันยังไงหรอครับ ?

โปรดเกล้าฯ พันตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นราชองครักษ์เวร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 


โปรดเกล้าฯพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เป็นราชองครักษ์พิเศษพระราชทานเครื่องราชฯ พันเอก หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์  9 กรกฎาคม 2556กรุณาแสดงความเห็นอย่างสุภาพเพื่อไม่ให้กระทู้ถูกแบนนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น