แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวดปฏิจจสมุปบาท



วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อครม.ชุดใหม่รัฐบาลปู5

ที่มา Thai Free News

โดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะแถลงแนวทางการทำงาน 
เพื่อแสดงเจตนารมย์ต่อการเข้ามาทำหน้าที่ 
และแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
ในช่วงบ่ายวันนี้ (1 ก.ค.2556)

































ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น