แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวดปฏิจจสมุปบาทวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ความจริงไม่มีใครทุกข์

ที่มา s2u7pakornพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว http://www.phasornkaew.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น