แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก


สมถวิปัสสนายุคปรมาณู


พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ


Dhamma โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช


พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์


วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ความจริงไม่มีใครทุกข์

ที่มา s2u7pakornพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว http://www.phasornkaew.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น