แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ว่าที่พันเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ผู้ประสบความสำเร็จในงานราชการอย่างรวดเร็ว ปีเดียวพุ่งพรวด

ที่มา Thai E-News


ภาพของสตรีที่เชื่อกันว่าคือว่าที่พันเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการรวดเร็วจนคนไทยให้ความสนใจ โดยเมื่อเดือนเมษายน 2555 เธอมียศเป็นพันตรีหญิง ต่อมาในวันที่ 5 ธันวาคมปีเดียวกัน มียศเป็นว่าที่พันเอกหญิง


Phoenix Griffin
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

เธอ เพิ่งไป เชียงใหม่ มาครับ ไป กะ ตระกูล ณ เชียงใหม่

เป็น นักบินหญิง ด้วย
เจ้า เชียงใหม่เค้า รับรอง กันอยุ่

ยศจากเรืออากาศตรี ยศเดิมครับ
ถามที่ ค่ายกาวิละ สิ เค้าลือกันแซด)

ปีที่แล้วยังเป็น พันตรี อยู่เลย ปีนี้ ขึ้นเป็นพันเอกแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น