แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก


สมถวิปัสสนายุคปรมาณู


พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ


Dhamma โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช


พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พระครูปลัดประจาก ให้กรรมฐาน ๓

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตโต แสนไชยธรรมบรรยาย แนะวิธีปฏิบัติวิปัสสนา ตอน ๓ โดย... พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ มีทั้งหมด ๓ ตอน (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น