แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บลูสกายถ่ายทอดสด "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ประกาศยึดอำนาจการปกครอง รัฐบาล-รัฐสภาเป็นโมฆะแล้ว จะจัดตั้งสภาประชาชนต่อไป

ที่มา go6tv

 

 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศยึดอำนาจการปกครองรัฐ  ประกาศว่า รัฐบาลสิ้นสุดสภาพแล้ว  รัฐสภาสิ้นสภาพแล้ว   ยึดกระทรวงการคลังแล้ว พรุ่งนี้จะขอให้ประชาชนยึดสถานที่ราชการทุกแห่ง

เราจะตั้งคณะกรรมการประชาชน มาจากทุกภาคส่วน นักธุรกิจ สื่อมวลชนทุกคน ได้ร่วมมือกันแล้ว ล้มล้างรัฐบาล  รัฐบาลเป็นโมฆะแล้ว สภาเป็นโมฆะแล้ว เราจะสถาปนาสภาประชาชน  ผมไม่ใช่กบฏ  รัฐบาลเป็นกบฏ พวกผมเป็นคนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น